0908.79.8386

ĐÀO TẠO & GIÁO DỤC
Phát triển Kỹ năng và Hướng nghiệp

Chương trình du học

Hiện thực Ước mơ trở lại Nhật Bản lần 2
Đối tượng :  Dành cho Thực tập sinh Nhật Bản đã về nước
Điều kiện tham gia
 • Đã hoàn thành chương trình Thực tập sinh kỹ năng sau khi về nước.
 • Có nguyện vọng phát triển, nâng cao năng lực bản thân.
 • Đạt chứng chỉ tiếng Nhật tương đương N4 trở lên.
Nội dung chương trình
 • Được Tư vấn định hướng trước xuất cảnh.
 • Học Tiếng Nhật (1 – 2 năm) tại Nhật Bản (đạt trình độ tương đương N1).
 • Được Tư vấn/ Giới thiệu Việc làm tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp (tích lũy kinh nghiệm, thu nhập cao từ 40 triệu trở lên).
Du học kết nối Việc làm Nhật Bản
Đối tượng : Dành cho Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học
Điều kiện tham gia
 • Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học
 • Các chuyên ngành: tiếng Nhật, Cơ khí, Kinh doanh, Thương mại, Kỹ thuật Xe hơi.
Nội dung chương trình
 • Được Đào tạo Tiếng Nhật tương đương N4, N3, Văn hóa, Tác phong trước xuất cảnh (6 tháng – 1 năm).
 • Học Tiếng Nhật (1 – 2 năm) tại Nhật Bản (đạt trình độ tương đương N1).
 • Được Tư vấn/ Giới thiệu Việc làm tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp (tích lũy kinh nghiệm, thu nhập cao từ 40 triệu trở lên).
Trải nghiệm Nhật Bản - Thành công tương lai
Đối tượng : Dành cho Học sinh tốt nghiệp Phổ thông trung học
Điều kiện tham gia
 • Tốt nghiệp Phổ thông Trung học.
 • Có mục tiêu, ý chí, quyết tâm cao.
Nội dung chương trình
 • Được Đào tạo Tiếng Nhật tương đương N5, N4, N3, Văn hóa, Tác phong trước xuất cảnh (6 tháng – 1 năm).
 • Học Tiếng Nhật (1 – 2 năm) tại Nhật Bản (đạt trình độ tương đương N1).
 • Học lên Trường Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học tại Nhật Bản.
 • Được Tư vấn/ Giới thiệu Việc làm tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp (tích lũy kinh nghiệm, thu nhập cao từ 40 triệu trở lên).

CÁC HỌC BỔNG DU HỌC THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC CẬP NHẬT, CÁC BẠN NHỚ CHÚ Ý THEO DÕI NHÉ!